Duyurular

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

19.04.2014 Cumartesi, Saat 14:00

Genel Kurul Toplantı İlanı

İstanbul Fetih Cemiyeti Derneği Başkanlığından

                Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 19.04.2014 Cumartesi tarihinde saat 14.00’de Yeniçeriler Caddesi, No: 43 Beyazıt adresindeki Cemiyet merkezinde yapılacaktır.

                Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 26.04.2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

                Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

               

Dernek Başkanı

Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU

 

Gündem:

1        Açılış ve yoklama, saygı duruşu

2        Divan Heyeti seçimi

3        İdare Heyeti, murakabe, bütçe ve tahmini bütçe raporlarının okunması

4        İdare Heyeti ve denetçilerin (murakıpların) ayrı ayrı ibrası

5        Bütçenin tasdiki

6        İdare Heyeti’ne gayr-ı menkul alım – satım yetkisi verilmesi

7        İdare Heyeti ve Murakabe Heyeti seçimi

8        Dilek ve temenniler