Duyurular

Şiir ve Mûsikî - 12/ NİYÂZÎ MISRÎ HZ

14 Ekim 2015 Çarşamba, 17:00

Sohbet : Dr. Turgut Betin

Solist:  Elif Ömürlü Uyar

 

Sazlar 

K.Kemençe : Lâle Akay Umul

Kânun : Gül Güldaş

Bendir, Dâire       : Sibel Yel

 

  İSTANBUL FETİH CEMİYETİ

           14 Ekim 2015 Çarşamba 17:00           

Yeniçeriler cad. No:43 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Çarşıkapı / Beyazıt - İstanbul

Tel : 0 212 517 41 68  -  0 212 638 61 45  www.istanbulfetihcemiyeti.org.tr  istfetihcemiyeti@ttmail.com