Duyurular

Şiir ve Mûsikî - 13 / AHMED HATİBOĞLU

11 Kasım 2015 Çarşamba, 17:00

 

 

 

Sohbet : Prof. Dr. Mustafa Tahralı  

Solist:  Elif Ömürlü Uyar

 Sazlar 

Ney: Hüseyin Özkılıç

K.Kemençe : Lâle Akay Umul

Tambur: Hulûsi Babalık

Bendir, Daire  :  Meleknaz Keleş

 

  İSTANBUL FETİH CEMİYETİ

           11 Kasım 2015 Çarşamba 17:00           

Yeniçeriler cad. No:43 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Çarşıkapı / Beyazıt - İstanbul

Tel : 0 212 517 41 68  -  0 212 638 61 45  www.istanbulfetihcemiyeti.org.tr  istfetihcemiyeti@ttmail.com