Duyurular

YENİ ÇIKAN KİTABIMIZ

Yemen ve San’a Târihi

Yayın Kurulu : İ.Aydın Yüksel, Güllü Yıldız, Filiz Dığıroğlu

İlk yayın tarihi : 2015

Ebat : 16*23,5

Sayfa sayısı : 440

ISBN : 978-975-7618-58-4

İstanbul Fetih Cemiyeti’nin yayınladığı Yemen ve San’a Târihi eseri 1872 ilâ 1874 yılları arasında Yemen’de on dört aylık askerî harekâtın içinde bulunan Ferik Ahmed  Râşid Paşa‘nın hatıralarıdır. Ancak müellif bu hatıralara Osmanlı Devleti’nin 1495-96 dan itibaren faaliyetlerini, fethini de ilave ettiği gibi Yemen’in zirâî ve tabiî kaynaklarını, coğrafî yapısını, iklîmini, çeşitli mezhep ve inanışlarını da ekleyerek eserini zenginleştirmiştir.