Arama

Duyurular

Tüm Duyurular

Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi

İstanbul şâiri Yahya Kemal'in sağlığında kitap hâlinde hiçbir eseri yayımlanmamıştı.
 
1 Kasım 1958 tarihinde vefatı üzerine, İstanbul Fetih Cemiyeti'nin 7.XI.1959 günkü toplantısında Nihad Sami Banarlı'nın teklifiyle bir Yahya Kemal Enstitüsü kurulmasına karar verilir. Enstitü, alınan kararla Yahya Kemal'in hayatı, şahsiyeti, fikirleri, sanatı, eser ve tesirleri üzerinde çalışmalar yapacak, bir Yahya Kemal monoğrafisi hazırlayacak, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası neşredecektir.
 
Hattâ bazı yazı ve şiirleri, el yazısı notlar halindeydi. Şairimizin süreli yayınlarda neşredilmiş bulunan şiirleri ve nesir yazıları, notları toplanacak, kitaplaştırılacak ve el yazıları ile özel eşyaları toplanarak bir Yahya Kemal Müzesi kurulacaktır.
 
Yahya Kemal Enstitüsü bu düşündüklerini gerçekleştirmiş ve kıymetli şâirimizin şiir, yazı ve notlarını 12 kitap hâlinde yayımlamıştır. Ayrıca bugüne kadar dört sayı çıkan Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası'nı yayımlamış, Yahya Kemal hakkında Nihad Sami Banarlı'nın yazılarından oluşan iki kitabı neşretmiş, Yahya Kemal monoğrafisini ve hakkında yazılanların büyük bir kısmını kitaplaştırmıştır.
 
Aynı tarihte Yahya Kemal müzesi kurularak şairin özel eşyaları, el yazısı notları, kitapları, çeşitli hatıra resimleri  ziyaretçilere açılmıştır. 
İstanbul Fetih Cemiyetinin Resmi İnternet Sitesi
İstanbul Fetih Cemiyeti, Bakanlar Kurulunun 3/11614 sayılı kararnamesi ile "Kamu yararına çalışan dernek" olarak kabul edilmiştir.