Tüm Yayınlar

Ekrem Hakkı Ayverdi Usûlüyle Türk Mimârî Eserlerinin Yeniden Tesbiti SLOVAKYA - MACARİSTAN

Ekrem Hakkı Ayverdi Usûlüyle Türk Mimârî Eserlerinin Yeniden Tesbiti SLOVAKYA - MACARİSTAN

Mehmet Emin YILMAZ

İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1. Basım, 2021

Ebat: 21*29,70

Sayfa sayısı: 80

ISBN 978-975-7618-71-3

 

 

***

Merhum mimar Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984), İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde 1975’te Avrupa’daki Türk eserleri hakkında bir çalışma başlatmıştı. E. H. Ayverdi idâresinde iki yıl süren bu çalışma, mimar İ. Aydın Yüksel, İ. Numan ve G. Ertürk’den kurulu bir heyetle gerçekleştirilmiş ve Avrupa’da Osmanlı Mimâri Eserleri ismiyle dört cild hâlinde 1977-1982 yılları arasında yayınlanmıştır.

İlk çalışmanın yapıldığı 1975’ten sonra geçen 45 senede, yok olan, tâmir edilen, tahrib edilen, başka amaçlarla kullanılan yapıların yanı sıra, yeni tasnife giren arşiv belgeleri ve defterlerden tesbiti yapılan çok sayıda mîmârî eserler bulunmaktadır. 

“Ekrem Hakkı Ayverdi Usûlüyle Türk Mimârî Eserlerinin Yeniden Tesbiti SLOVAKYA – MACARİSTAN” kitabı, Ayverdi külliyâtının birinci cildinde yer alan Macaristan ve Slovakya’daki yapıların yeniden hazırlanmış listesini alfabetik sırayla okuyucuya sunmakta olup Macarca ve İngilizce özet yer almaktadır.  İngilizce: Dr. Harun Tuncer - Macarca: Dr. Máté Gergő Kovács

***

Arka Kapak:

Elinizdeki bu cirmi küçük, fakat kendi büyük eser Osmanlı-Türk mimârîsi tetkikleri sâhasında daha ne kadar çok yapılacak iş olduğunun delîlidir.

Merhum Ekrem Hakkı Ayverdi üstâdın çalışmaları hakkında değerlendirme yaparken, tesbit edilen eser sayısının bunun çok üstünde olması lâzım geldiği muhtelif sebeplerle söylemiş idik. Nitekim Mehmet Emin Bey'in tesbitleri de bunu işâret etmektedir.

Ekrem Hakkı Ayverdi, Slovakya'da 6 ve Macaristan'da 722 eser tesbit etmişken, bunun Slovakya'da 40'a ve Macaristan'da ise 1290'a yükseldiğini görmekteyiz.

Dr. İ. Aydın YÜKSEL

İstanbul Fetih Cemiyeti