Tüm Yayınlar

OSMANLI MİMÂRÎSİ – 1.Cilt (A)

OSMANLI MİMÂRÎSİ – 1.Cilt  (A)

Ekrem Hakkı Ayverdi- Dr. İ.Aydın Yüksel 

 

İlk yayın tarihi : 2016

Ebat : 21*29,70

Sayfa sayısı : 480

ISBN 978-975-7618-62-1

 

İstanbul Fetih Cemiyeti, Osmanlı mimârîsinin başlangıcından Fatih Sultan Mehmet Devri sonuna kadarki dönemi içeren merhum Ekrem Hakkı Ayverdi' nin

dört ciltlik büyük mimâri çalışması ile Dr.İ.Aydın Yüksel'in kaleme aldığı bunun beşinci cildi olan II.Bayezid-Yavuz Sultan Selim Devirlerini yeni bir düzen içinde

birleştirerek tekrar yayımlamaya karar vermiştir.

Padişah devirlerine göre hazırlanan beş cildin yeniden tanziminde, tüm devirleri kapsayacak biçimde alfabetik olarak şehirlere göre düzenleme yapılmıştır.

Yayımladığımız 1. Ciltte "A" harfiyle başlayan şehirler ele alınmıştır. 

Dr. İ. Aydın Yüksel tarafından titizlikle yayına hazırlanan bu eserde ilk beş ciltte yer alan bilgiler tekrar incelenmiş,  yeni bilgiler ve yeni, renkli resimler ilave edilmiştir.